Sztab Organizacyjny

Skład Sztabu Organizacyjnego:

 

Wiesław Sikora - Szef Sztabu

Magdalena Palka - Sekretarz Sztabu

Stanisław Czuba

Krzysztof Galej

Marek Gromaszek

Mieczysław Hasiak

Leopold Kapik

Tadeusz Karczmarczyk

Marek Maj

Arkadiusz Urzędowski