Archiwum wydarzeń

February 4, 2020

Drukujemy przyłbice dla lekarzy

  Na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej rozpoczęła się produkcja przyłbic chroniących lekarzy i personel medyczny przed koronawirusem. Ich drukowanie jest odpowiedzią na apele szpitali o pomoc w pozyskaniu niezbędnego wyposażenia ochronnego. Przyłbice trafią do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie. 

Więcej o "Drukujemy przyłbice dla lekarzy"

March 23, 2020

Nagroda Steinhausa dla prof. Adama Bobrowskiego

  Profesor Adam Bobrowski, kierownik Katedry Matematyki, został laureatem Nagrody Głównej im. Hugona Steinhausa za rok 2019. Jest to jedna z trzech nagród głównych Polskiego Towarzystwa Matematycznego przyznawanych w dziedzinach: matematyki czystej, matematyki stosowanej i dydaktyki matematyki. 

Więcej o "Nagroda Steinhausa dla prof. Adama..."

Fot. K. Krzysiak, SAF PL

October 3, 2020

Stypendia prezydenta Lublina trafiły do naszych studentów i doktorantów

  Dnia 9 marca 2020 r. w Trybunale Koronnym odbyło się wręczenie listów gratulacyjnych stypendystom „Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów”. 

Więcej o "Stypendia prezydenta Lublina trafiły..."

wizyta delegacji ukraińskich uczelni partnerskich

February 3, 2020

Wizyta delegacji ukraińskich uczelni partnerskich

  W dniach 27-29 lutego 2020 r. Politechnikę Lubelską odwiedziła 10-osobowa delegacja wykładowców Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Budownictwa i Architektury (KNUBiA) na czele z Panią Prorektor prof. Burdeiną Nataliią wraz z trzema drużynami piłkarskimi z uczelni partnerskich (Kijowski Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury, Politechnika Kijowska, Łucki Narodowy...

Więcej o "Wizyta delegacji ukraińskich uczelni..."

February 20, 2020

Zbudował stanowisko do ultradźwiękowych badań nieniszczących

  Dr inż. Patryk Jakubczak skonstruował zautomatyzowane stanowisko do ultradźwiękowych badań nieniszczących wieloprzetwornikową techniką przejścia. Dzięki urządzeniu możliwe jest wykrywanie wad występujących wewnątrz materiału, w strefach przypowierzchniowych i na powierzchni badanych elementów maszyn i konstrukcji, czyli niedoklejeń, porowatości oraz defektów...

Więcej o "Zbudował stanowisko do..."

June 2, 2020

Warsztaty „Energy Harvesting” w Indiach

  W dniach 1-10 lutego br. w dwóch regionach Indii (Chennai, Vijayapur) odbywa się wizyta naukowo-dydaktyczna w ramach projektu ehDialog prowadzonego przez Politechnikę Lubelską. Jest on finansowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Więcej o "Warsztaty „Energy Harvesting” w..."


Archiwum »