Електронна реєстрація кандидатів з картою поляка

У Люблінській політехніці впроваджена система електронної реєстрації кандидатів на навчання (ЕPК).


Для реєстрації на навчання кандидат:

  • Відкриває особистий рахунок за вступ в системі ЕРК,
  • Вибирає факультет, напрямок та форму навчання,
  • Заповнює та затверджує форму персональних даних,
  • Вносить у відповідному терміні оплату за вступ на банківський рахунок створений системою ЕRК,
  • У випадку навчання I рівня кандидат вводить в систему результати, отримані на тестуванні. В системі ЕРК розраховується показник зарахування (W), який є основою для зарахування на даний напрямок навчання.
  • У випадку навчання II рівня кандидат вводить в систему оцінку з диплому вищої освіти.
  • Після встановлення мінімальної кількості балів для зарахування на даний напрямок навчання, з’являється перелік осіб, зарахованих на даний напрямок навчання.
  • Інформація про зарахування буде доступна на особистому рахунку кандидата.
  • Кандидат, обраний для зарахування, зобов'язаний подати комплект документів відповідній факультетській приймальній комісії у визначеному місці і терміні. Кандидат зараховується на навчання після подання всіх необхідних документів.
  • Особа, зарахована на навчання, вносить оплату за студентський квиток і залікову книжку.

 

Неподання комплекту необхідних документів у визначеному місці і терміні є рівнозначним з відмовою і спричинить викреслення кандидата зі списку осіб, зарахованих на перший рік навчання. На вільне місце буде вписаний кандидат з резервного списку.