Як перерахувати бали для навчання I рівня

Кожний предмет має відповідний ваговий кофіцієнт, різний для кожного напрямку навчання.

 

Оцінки з атестату тестування, виданого в Україні та Білорусі, переводяться у відповідності з наступною таблицею:

 

Система оцінювання в Україні

Кількість балів тестування в Польщі

12

150

11

135

10

120

9

105

8

90

7

75

6

60

5

45

4

30

 

Підставою для прийому на навчання є показник зарахування (W), величина якого визначається окремими результатами тестування, значеннями оцінок свідоцтва про закінчення середньої школи та/або результатами вступного іспиту.

 

Показник зарахування (W) є сумою:

W= M + 0,1Jp + 0,3Jo+ER,

M - кількість балів, отриманих з письмової частини тестування одного з наступних предметів: математика, фізика, хімія, інформатика, біологія, географія, історія, суспільствознавство, філософія, в залежності від обраного напрямку навчання.

Jp - кількість балів, отриманих з письмової частини тестування з рідної мови, наприклад, української.

Jo - кількість балів, отриманих з письмової частини тестування  з іноземної мови.

ER - кількість балів, отриманих з вступного іспиту з рисунку на напрямку «Архітектура і урбаністика».