Harmonogram rekrutacji 2019/2020

Rekrutacja kandydatów na studia prowadzone w języku polskim w roku akademickim 2019/2020 przeprowadzona zostanie z zastosowaniem Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK) obejmującej wszystkie formy i poziomy prowadzonych studiów (tj. studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia).

 

UWAGA

W związku z problemami związanymi z wykonaniem badań lekarskich przedłużony zostaje termin rejestracji na studia (dostarczenie dokumentów) do dnia 18 lipca 2019 r. 

 

Zarejestruj się w systemie ERK

 

W załączeniu szczegółowy harmonogram czynności rekrutacyjnych oraz wykaz kierunków studiów, na które prowadzona jest rekrutacja.

Warunki i tryb rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia określa Uchwała Nr 46/2018/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie warunków, trybu i terminu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2019/2020.