Program stypendiów Pomostowych 2018/2019 dla maturzystów

Program Stypendiów Pomostowych to rozbudowany system stypendialny, oferujący studentom wsparcie finansowe na I rok i dalsze lata studiów. Stypendia pomostowe na pierwszy rok studiów otrzymują ambitni i zdolni maturzyści z małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczynają studia dzienne i spełniają kryteria jednego z segmentów Programu. 

O stypendia na I rok studiów mogą ubiegać się maturzyści, którzy:
 
  • zostali przyjęci na I rok stacjonarnych studiów magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym, na akademicką uczelnię publiczną w Polsce,
  • pochodzą ze wsi lub miast do 20 tysięcy mieszkańców,
  • pochodzą z niezamożnych rodzin,
  • osiągają dobre wyniki w nauce,
a ponadto spełniają jeden z poniższych warunków:
 
  • pochodzą z rodzin pracowników byłych PGR (segment IA)
lub
  • byli uczestnikami finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej (segment IB)
lub
  • są członkami rodzin wielodzietnych lub pochodzą z rodzin zastępczych lub państwowych domów dziecka (segment IC)
lub
  • mają rekomendacje lokalnych organizacji pozarządowych uczestniczących w programie (segment II).