Studia I stopnia

Studia I stopnia pozwalają uzyskać tytuł inżyniera lub licencjata w zależności od danego kierunku studiów. Na Politechnice Lubelskiej prowadzone są w systemie stacjonarnym (dawniej dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym) na 21 kierunkach.

  • na studiach stacjonarnych studia nadające tytuł inżyniera  trwają do 3,5 lat (7 semestrów)
  • na studiach niestacjonarnych - do 4,5 lat (9 semestrów, w zależności od kierunku)
     

PODNIEBNY PLAN KAMPUSU POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

 

Wybierz Politechnikę Lubelską! Daj się pollubić!

  • Kierunki studiów dopasowane do potrzeb rynku pracy
  • Elastyczny system kształcenia ECTS
  • Szeroka oferta studiów podyplomowych
  • Wysoko wykwalifikowana, doświadczona kadra naukowa
  • Politechnika jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (European University Association)
  • Nowoczesne laboratoria i aparatura
  • Możliwość wyjazdów zagranicznych na studia i praktyki
  • Liczne stypendia naukowe i socjalne
  • Atrakcyjna lokalizacja kampusu
  • Liczne koła naukowe i organizacje studenckie
  • Szeroki wachlarz sekcji sportowych
  • Możliwość uzyskania certyfikatów z języków obcych

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOWOCZESNE LABORATORIA I APARATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

LICZNE KOŁA I ORGANIZACJE STUDENCKIE

 

 

 

 

 

 

 

 

ATRAKCYJNA LOKALIZACJA KAMPUSU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POLLUB NAS NA FACEBOOKU!