Opłaty

W celu uczestnictwa w rekrutacji na studia oprócz złożenia stosownych dokumentów należy również wnieść opłatę rekrutacyjną.

Wysokość opłaty rekrutacyjnej w roku akademickim 2018/2019

Określa Zarządzenie Nr R-25/2018 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 maja 2018 r.

• na kierunek Architektura  - 150 zł

• na pozostałe kierunki studiów - 85 zł

Przed wpisem na studia, po zakwalifikowaniu się na kierunek, należy dokonać również opłaty za indeks i legitymację studencką w wysokości 21 zł dla kierunków na Wydziale Podstaw Techniki i na Wydziale Zarządzania oraz 17 zł dla kierunków na pozostałych wydziałach, na konto indywidualne wygenerowane przez ERK.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wysokość opłat za studia niestacjonarne w Politechnice Lubelskiej na rok 2018/2019

Wykaz opłat znajduje się w załączniku Zarządzenia Nr R-30/2018 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 29 maja 2018 r.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wysokość opłat za korzystanie z zakwaterowania w Domu Studenckim Politechniki Lubelskiej na rok 2018/2019

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wzór umowy o warunkach pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia.