Studia III stopnia

September 25, 2013

Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów

  Uchwałą nr 84/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 roku, zostały określone zasady udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, zamieszkujących na terenie Gminy Lublin (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 71, poz. 1379; Nr 179, poz. 2802; z 2012 r. poz. 2486 i z 2013...

Więcej o "Miejski program stypendialny dla..."

September 20, 2013

Stypendia dia doktorantów i młodych doktorów

  W dniu 18 września 2013r. rozpocznie się rekrutacja na stypendia dla doktorantów  i młodych doktorów Politechniki Lubelskiej.   Stypendia mają charakter naukowy i przyznawane będą w celu zintensyfikowania prac nad rozprawą  doktorską doktorantów oraz rozwoju działalności naukowej młodych doktorów zatrudnionych w jednostkach...

Więcej o "Stypendia dia doktorantów i młodych..."

February 9, 2013

Oferta opieki naukowej dla doktoranta WEiI !

    Oferta  opieki naukowej dla doktoranta Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej  w zakresie projektowania i badania urządzeń nadprzewodnikowych  w ramach międzynarodowego projektu badawczego (przewidziany jest 2-letni staż na Uniwersytecie w Australii) – pilne!   ...

Więcej o "Oferta opieki naukowej dla doktoranta..."

UWAGA:

Rekrutacja 2019/2020 prowadzona jest przez Szkołę Doktorską

 

 

Studia III stopnia (studia doktoranckie) prowadzone są w Politechnice Lubelskiej na 3 wydziałach w następujących dyscyplinach:

Wydział Mechaniczny

  • budowa i eksploatacja maszyn 

  • mechanika

Wydział Elektrotechniki i Informatyki

  •  elektrotechnika

Wydział Inżynierii Środowiska

  • inżynieria środowiska

Wydziały dokonują przyjęć na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich w ramach planowanych wielkości przyjęć, ustalanych przez Rektora Politechniki Lubelskiej na podstawie wniosków dziekanów wydziałów.

Zaparszamy do odwiedzenia strony: www.doktoranci.pollub.pl, gdzie znajdziecie więcej informacji.