Aktualności

August 3, 2019

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Computational Methods in Engineering Science (CMES’19)

  Zapraszamy do udziału w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Computational Methods in Engineering Science (CMES’19), która odbędzie się 21-23 listopada 2019 roku w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą (Dom Dziennikarza).       Wydarzenie skierowane jest do pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz pasjonatów...

February 22, 2019

XI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2019 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”

              Organizatorzy:  Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL               XI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2019 to wydarzenie, które może pochwalić się ponad 10-letnią tradycją, jako inicjatywa lubelskiego środowiska naukowego –...

February 19, 2019

Z przykrością zawiadamiamy o śmierci doc. dr Zbigniewa Ratajewicza

          Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi Doc. dr Zbigniewa Ratajewicza, wieloletniego pracownika, byłego Prodziekana Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej.               Nabożeństwo pogrzebowe odbędzie się w dniu 21 lutego 2019 roku...

February 15, 2019

Aktywność naukowo - badawcza zespołu prof. Wojciecha Franusa

      Aktywność naukowo - badawcza zespołu prof. Wojciecha Franusa została przedstawiona w audycji  TVP3 „Login: NAUKA”       W programie zaprezentowano historie badań zeolitów syntetycznych prowadzonych w Politechnice Lubelskiej na Wydziale Budownictwa i Architektury. Członkowie zespołu badawczego mieli okazje...

August 2, 2019

Ogłoszenie o rekrutacji uzupełniającej na szkolenie z zakresu umiejętności prezentacyjnych

  Biuro projektu „PL 2022 - Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej” ogłasza rekrutację uzupełniającą na szkolenie z zakresu umiejętności prezentacyjnych.       Szkolenie adresowane  jest do kadry dydaktycznej Politechniki Lubelskiej. Program szkolenia obejmuje zagadnienia teoretyczne dotyczące aparatu foniatrycznego...

July 2, 2019

Finansowanie współpracy z zagranicą - NAWA

  Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej przejęła wszystkie programy finansowania współpracy międzynarodowej i corocznie wprowadza nowe.       Naukowcy z naszej uczelni występują już z sukcesem o dofinansowanie mobilności międzynarodowej.       Chciałam jednak zwrócić Państwa uwagę na możliwości aplikowania o...

May 2, 2019

Wręczenie odznaczeń Polskiego Czerwonego Krzyża

  5 lutego 2019, wczesnym popołudniem, z wielką przyjemnością wręczyliśmy odznaczenia Polskiego Czerwonego Krzyża naszym uczelnianym krwiodawcom. Tym razem pośród odznaczonych znaleźli się pracownicy i absolwenci Politechniki Lubelskiej. Wręczenia dokonał wiceprezes - dr inż. Marek Grabias.       W dowód uznania za najpiękniejszy dar...

January 29, 2019

NAWA zaprasza do Polski zagranicznych naukowców

  Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ma przyjemność ogłosić swój pierwszy program dla przyjeżdżających naukowców: Program im. Ulama. Celem inicjatywy jest zachęcenie zagranicznych naukowców do rozwijania ich kariery akademickiej poprzez intensyfikację międzynarodowej mobilności i umożliwienie im nawiązania współpracy z instytucjami nauki i...

January 29, 2019

3 miliony rocznie na inżynierię mechaniczną

  Politechnika Lubelska uruchamia nabór wniosków na wspieranie naukowców realizujących prace badawczo-rozwojowe w dyscyplinie inżynieria mechaniczna. Środki pochodzące z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa wyższego będą rozdysponowanie w ramach wewnętrznych konkursów, ogłaszanych przez 4 kolejne lata realizacji projektu.      ...

January 28, 2019

XI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2019 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”

  Celem Konferencji jest integracja pracowników naukowych, doktorantów i studentów, inspiracja do nawiązywania współpracy oraz do tworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych. Uczestnicy Konferencji będą mieli możliwość przedstawić wyniki badań naukowych uzyskanych w ramach realizacji projektów, prac dyplomowych, doktorskich;...