Aktualności

January 28, 2019

XI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2019 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”

  Celem Konferencji jest integracja pracowników naukowych, doktorantów i studentów, inspiracja do nawiązywania współpracy oraz do tworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych. Uczestnicy Konferencji będą mieli możliwość przedstawić wyniki badań naukowych uzyskanych w ramach realizacji projektów, prac dyplomowych, doktorskich;...

January 25, 2019

XXVIII Charytatywny Koncert Noworoczno – Karnawałowy - GAMZA RHAPSODY

  Formacja Tańca Towarzyskiego Politechniki Lubelskiej GAMZA oraz Stowarzyszenie Miłośników Tańca w Lublinie serdecznie zapraszają na:       XXVIII Charytatywny Koncert Noworoczno – Karnawałowy pod intrygującym tytułem GAMZA RHAPSODY.       Nadzwyczajna i brawurowa opowieść dźwiękowa jest inspirowana ponadczasowymi...

January 16, 2019

Wernisaż malarstwa Wenantego Olszty

         WENANTY OLSZTA ur. w 1938 r. w Borowie. Posiadane tytuły, stopnie naukowe i zawodowe - 1960-1961 Studium Nauczycielskie, Wydział Matematyczny, Ostrowiec Św.; 1961-1966 mgr inż. Wydział Melioracji Wodnych SGGW; 1966-1973 dr nauk technicznych, Instytut Melioracji i Użytków Zielonych, Falenty; 1973-1983 dr hab. nauk technicznych SGGW; 1983-1992...

Ogłoszenie o rekrutacji na szkolenie medialne

  Biuro projektu „PL 2022- Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej” ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na szkolenie medialne.       Szkolenie adresowane jest do 20 osób - pracowników Politechniki Lubelskiej, tworzących kadrę kierowniczą i administracyjną zgodnie z Regulaminem wsparcia dla kadry kierowniczej, administracyjnej...

Ogłoszenie o rekrutacji na szkolenie z zakresu języka angielskiego ogólnego zakończonego certyfikatem TOEIC lub TELC

  Biuro projektu „PL 2022- Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej” ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na szkolenie z zakresu języka angielskiego ogólnego zakończonego certyfikatem TOEIC lub TELC.       Szkolenie adresowane jest do pracowników Politechniki Lubelskiej, tworzących kadrę kierowniczą i...

December 20, 2018

Spotkanie opłatkowe

  Przed Świętami Bożego Narodzenia każdego roku społeczność akademicka Politechniki Lubelskiej spotyka się na tradycyjnym spotkaniu opłatkowym. Parafrazując słowa rektora prof. Piotra Kacejko, „to czas, który spędzamy na wspólnym kolędowaniu, ciesząc się swoją obecnością oraz skupiając się na tym, co nas łączy i umacnia”.  ...

December 13, 2018

Zaproszenie na spotkanie opłatkowe

   

March 12, 2018

Zbiórka darów dla Podopiecznych Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia w Lublinie

    Szanowni Państwo,      Serdecznie dziękuję za wszystkie ofiarowane do tej pory dary dla Podopiecznych Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia w Lublinie. Wierzę, iż wzorem ubiegłych lat znajdą się jeszcze wśród naszej społeczności akademickiej osoby, które będą chciały wesprzeć naszą akcję. Tegoroczny cel jest naprawdę...