Praca w Politechnice Lubelskiej

July 14, 2020

Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej ogłasza konkurs otwarty na stanowisko ADIUNKTA w Katedrze Automatyzacji

Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiejogłaszakonkurs otwarty na stanowiskoADIUNKTAw Katedrze Automatyzacji Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz w Statucie Politechniki Lubelskiej i podpiszą oświadczenie, o...

Więcej o "Dziekan Wydziału Mechanicznego..."