Sekcja Spraw Socjalno - Bytowych Pracowników

20-501 Lublin, ul. Nadbystrzycka 40 a

Budynek Stołówki, pokój 101

e-mail: socjalnypracow@pollub.pl

tel. 81-538-41-63

SKŁAD OSOBOWY SEKCJI:

 mgr inż. Grażyna    RUMIK - Kierownik      

             Maria        HERDA - Specjalista

mgr        Katarzyna  JORDAN-SKOCZYLAS - Starszy referent

Informacje o wszelkich akcjach Sekcji np. organizowanych wycieczkach, dofinansowaniach na święta i wakacje będą podawane na bieżąco.