Opieka Zdrowotna i Ubezpieczenia

Ubezpieczenie zdrowotne

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studenta kształcącego się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym nałożony jest na:
· rodziców studenta - do 26-go roku życia, jeśli jest na ich wyłącznym utrzymaniu;
· uczelnię - na wniosek studenta do 26-go roku życia jeśli nie jest na utrzymaniu rodziców lub ukończył 26 rok życia.
Studenci, którzy ukończyli 26 rok życia, a nie są zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS przez osoby podlegające temu ubezpieczeniu (np. współmałżonek ), proszeni są o zgłaszanie się do Działu Spraw Studenckich celem wypełnienia druków zgłoszeniowych do ZUS.

Ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

W roku akademickim 2015/2016 Studenci Wybrali Firmę :


Allianz