Sukcesywne usługi

Informujemy, iż od 23 kwietnia 2019 r. usługi napraw i przeglądów pogwarancyjnych kopiarek dla naszej Uczelni świadczy firma"P.H.Z GAMA" Sebastian Gaweł Lublin, zgodnie z podpisaną umową nr KZ 19/2019, obowiązującą do 23 kwietnia 2020.
Zgłoszenia proszę składać:
Telefonicznie: 81 525 61 93 lub e-mail: info@gama.lublin.pl

Informujemy, iż od 14.02 .2020 r. firma RESET – PC W. Kondratowicz-Kucewicz, A. Zams, Lublin, świadczy usługi dla naszej Uczelni w zakresie naprawy i konserwacji wszystkich typów komputerów i monitorów, będących własnością Politechniki Lubelskiej. Umowa nr KZ - 04 /2020, obowiązuje do 14.02.2021
Zgłoszenia proszę składać telefonicznie:
81 534 26 83 lub 81 532 04 25 lub e-mail: piotrr@reset-pc.com.pl / office@reset-pc.com.pl

Informujemy, iż od 23.12 2019 r. firma "LASERVIS" Bartosz Janecki, Lublin, świadczy usługi w zakresie konserwacji i naprawy urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek wraz z wymianą części zamiennych, w ramach serwisu pogwarancyjnego, będących na stanie Politechniki Lubelskiej. Umowa nr KZ 61/2019, obowiązuje do 23.12.2020.
Zgłoszenia proszę składać telefonicznie:
tel.  81 745 31 54 lub tel. kom. 501 77 66 58

Informujemy, iż od grudnia  2019 r. firma „PW ANTIQUA- Andrzej Trzciński" świadczy usługi w zakresie sukcesywnej dostawy pieczątek na potrzeby Uczelni w roku 2019/20.
Umowa nr KZ 57/2019, obowiązuje do 04.12.2020
Zamówienia proszę kierować do Pani  Marta Kowalczyk   - tel 081 538 41 59  (Budynek Stołówki, pok. nr 1)

Informujemy, iż od 03.09.2019 r. firma Zakład Poligraficzny POLIMER świadczy usługi w zakresie sukcesywnej dostawy na druki studenckie w roku akademickim 2019/2020
Umowa  KZ/40/2019 obowiązuje  do 03.09 2020.
Zamówienia proszę kierować do Pani Anny Kowalczyk    - tel 081 538 41 83 (Budynek Stołówki, pok. nr 2)

Informujemy, iż od 01.07.2019 firma Poczta Polska S.A.  świadczy usługi pocztowe i kurierskie.
Umowa KZ/27/2019 obowiązuje do 30.06.2020r.

Zgłoszenia proszę kierować pod nr infolinii 804 104 104