Inwestycje

Do priorytetowych zadań Uczelni należą działania inwestycyjne.
Dzięki budowie nowych obiektów oraz modernizacji już istniejących Politechnika Lubelska unowocześnia swoją bazę lokalową.