Kierownictwo

mgr Bożenna Blaim, Kierownik SJO

Najważniejsze projekty      Podziękowanie od Dyrektora ETS

tel.: (81) 538 44 95

e-mail: b.blaim@pollub.pl

                                                                                               

                           mgr Monika Szabelska                                                       mgr Magdalena Kożuch

                 Z-ca Kierownika SJO ds. ogólnych i dydaktyki                          Z-ca Kierownika SJO ds. współpracy i promocji

                     e-mail: m.szabelska@pollub.pl                                               e-mail: m.kozuch@pollub.pl