Pracownicy

SJO posiada wykwalifikowaną kadrę wykładowców i starszych wykładowców. Podnoszeniu kwalifikacji zawodowych sprzyja uczestnictwo w licznych szkoleniach, warsztatach i konferencjach. Zdjęcia z wybranych szkoleń do obejrzenia w Galerii zdjęć.

P R O W A D Z Ą C Y     Z A J Ę C I A

mgr Bożenna Blaim - starszy wykładowca języka angielskiego - Kierownik SJO

mgr Dominika Brodzka - starszy wykładowca języka niemieckiego

mgr Anna Ciesielska - wykładowca języka angielskiego

mgr Mirosława Derejska - starszy wykładowca języka angielskiego

mgr Izabella Dzieńkowska - starszy wykładowca języka angielskiego

mgr Renata Fic - starszy wykładowca języka angielskiego

mgr Małgorzata Gierulska - starszy wykładowca języka angielskiego

mgr Magdalena Kożuch - starszy wykładowca języka angielskiego

 mgr Irmina Krzyżanowska-Stelmach - starszy wykładowca języka angielskiego

mgr Dorota Malarska-Zwolińska - starszy wykładowca języka angielskiego

mgr Ewa Malik - starszy wykładowca języka angielskiego

mgr Barbara Miłosz - starszy wykładowca języka angielskiego

mgr Andrzej Nikitiuk - starszy wykładowca języka niemieckiego

mgr Lidia Olejarczyk - starszy wykładowca języka angielskiego

mgr Mirosława Paszkowska - starszy wykładowca języka angielskiego

mgr Elżbieta Pierzchalska - starszy wykładowca języka angielskiego

mgr Ewa Pyczek - wykładowca języka angielskiego

mgr Leszek Radomski - starszy wykładowca języka angielskiego

mgr Jadwiga Skwarcz - starszy wykładowca języka angielskiego

mgr Elżbieta Stanisławek - starszy wykładowca języka angielskiego

mgr Monika Szabelska - starszy wykładowca języka angielskiego

mgr Iwonna Włodarczyk - starszy wykładowca języka rosyjskiego

mgr Waldemar Wróblewski - starszy wykładowca języka niemieckiego

A D M I N I S T R A C J A

 mgr Ewelina Zbrońska - specjalista

 mgr inż. Jakub Skoczylas - informatyk