O nas

Centrum Sportowe Politechniki Lubelskiej powstało 7 października 2016 roku na mocy
Zarządzenia Nr R-46/2016 Rektora PL

Wybudowany na początku lat 80 -tych ubiegłego stulecia budynek hali sportowej na przełomie 2015/2016 roku przeszedł kompleksowa modernizację. Objęła ona przebudowę i docieplenie ścian, wymianę pokrycia i docieplenia dachu, wymianę stropu oraz podłogi. Wymieniono również instalację elektryczną c.o., a także wykonano wentylację i klimatyzację.

Modernizacja pozwoliła na uzyskanie dodatkowo 952 m2 powierzchni użytkowej poprzez nadbudowę części parterowej obiektu. Pozyskaną przestrzeń wykorzystano na powiększenie powierzchni dydaktycznej, sanitarnej i administracyjnej dla Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Akademickiego Związku Sportowego oraz menadżera obiektu.

Inwestycja wykonana głównie z środków własnych Politechniki Lubelskiej została dofinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.