Matlab

Centrum Informatyczne Politechniki Lubelskiej od dnia 1 listopada 2016 r. dystrybuuje licencję ogólnouczelnianą Total Academic Headcount oprogramowania MATLAB i Simulink. Licencja jest dostępna bezpłatnie dla wszystkich pracowników i studentów Politechniki Lubelskiej.

Instalacja licencji TAH
Total Academic Headcount_Instalacja dla pracowników
Total Academic Headcount_Instalacja dla studentów

Klucze instalacyjne
Klucz studencki

Klucze pracownicze dystrybuowane są przez administratora licencji.

Administratorem licencji TAH na Politechnice Lubelskiej jest p. Darek Żelazek mail: d.zelazek@pollub.pl

 W przypadku problemów z instalacją prosimy kontaktować się z administratorem licencji lub na jego wniosek
z Działem Technicznym firmy Oprogramowanie Naukowo – Techniczne (support@ont.com.pl, tel. 12 630 49 55).

Lista dostępnych toolboxów.

 

Użytkownicy licencji TAH mogą skorzystać z bezpłatnych materiałów dydaktycznych:

 

  • Step – by – Step Guides to MATLAB and Simulink

 

Przewodnik zawiera 5 rozbudowanych bloków tematycznych: MATLAB, Simulink, Signal Processing, Control System, Computation Math. Są one przeznaczone głównie dla studentów, ale mogą również stanowić uzupełnienie innych materiałów szkoleniowych.

www.mathworks.com/academia/student_center/tutorials/

 

  • MATLAB Courseware

 

Materiały te skierowane są przede wszystkim dla wykładowców, zawierają przygotowane wykłady i przykłady w programie MATLAB.

http://www.mathworks.com/academia/courseware/

 

  • Bezpłatny kurs z podstaw programu MATLAB

 

https://matlabacademy.mathworks.com/

 

  • Project – Based Learning (PBL)

 

PBL to metoda nauczania oparta na praktycznym wykorzystaniu zdobytych umiejętności. MathWorks oferuje 6 bloków tematycznych, m. in., robotyka i mechatronika, przetwarzanie obrazów. Na stronie ONT znajduje się 7 filmów instruktażowych, w jaki sposób można samodzielnie zaprojektować robota mobilnego.

http://www.ont.com.pl/rozwiazania/obszary-zastosowan/nauka-i-edukacja/

http://www.mathworks.com/academia/hardware/

 

  • MATLAB Central

Na portalu można pobrać i udostępnić bezpłatnie m-pliki, które są tworzone przez pasjonatów oprogramowania MATLAB.

www.mathworks.com/matlabcentral

 

  • Webinaria

 

Webinaria opublikowane na stronie MathWorks i ONT mają zróżnicowany poziom trudności i dotyczą wielu zagadnień.

http://www.mathworks.com/videos/

http://www.ont.com.pl/do-pobrania/nagrane-webinaria/

 

  • MATLAB and Simulink Based Books

 

Liczba książek na temat programu MATLAB stale rośnie. Książki polecane przez producenta maja bardzo urozmaiconą tematykę.

http://www.mathworks.com/support/books/index.html  

Więcej informacji:
http://www.mathworks.com/products/matlab/