Katedra Ekonomii i Zarządania Gospodarką

Kierownik: prof. dr hab. Ewa Bojar

E-mail: wz.keizg@pollub.pl
Tel.: 081 538-45-26
Faks: 081 538-26-14
WWW: http://keizg.pollub.pl

Specjalizacja naukowa Katedry:
* Transformacja systemu społeczno-gospodarczego w Polsce
* Rola inwestycji zagranicznych i funduszy unijnych w rozwoju regionalnym i lokalnym
* Polityka władz centralnych i regionalnych wobec bezrobocia.

Pracownicy:

prof. zw. dr hab. Ewa Bojar - kierownik Katedry
dr Magdalena Czerwińska
dr Jacek Witkowski
dr inż. Korneliusz Pylak
dr inż. Zygmunt Żminda
mgr inż. Jakub Bis
mgr inż. Małgorzata Kwietniewska-Sobstyl
mgr inż. Anna Żelazna-Blicharz
mgr inż. Tomasz Żminda
mgr Ewa Daszczuk