Katedra Zarządzania

Kierownik: prof. zw. dr hab. inż. Włodzimierz Sitko

E-mail: wz.kz@pollub.pl
Tel: 081 538-44-65
Faks: 081 525-24-56
WWW: http://kz.pollub.pl

Specjalizacja naukowa Katedry:
* przedsiębiorczość w sektorze MŚP;
* diagnoza i ocena rozwoju przedsiębiorczości w aspektach regionalnych i międzynarodowych;
* bariery przedsiębiorczości;
* funkcjonowanie i restrukturyzacja mikro- i małych przedsiębiorstw;
* prowadzenie działalności gospodarczej z uwzględnieniem etyki biznesu w warunkach nasilonej konkurencji rynkowej;
* poziom wirtualizmu przedsiębiorstw, ze szczególnym zwróceniem uwagi na sektor MŚP;
* zarządzanie tożsamością organizacyjną w kontekście zmian zachodzących w przedsiębiorstwach;
* kapitał intelektualny jako czynnik konkurencyjny przedsiębiorstwa na rynkach globalnych;
* strategiczna rola wiedzy i informacji w przedsiębiorstwie;
* procesy wiedzy i systemów zarządzania wiedzą we współczesnych organizacjach;
* restrukturyzacja przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych;
* skuteczność stylów kierowania w warunkach zmian prorynkowych przedsiębiorstw;
* polityka kadrowa we współczesnym przedsiębiorstwie;
* zarządzanie zmianą organizacyjną;
* aspekty prawne funkcjonowania przedsiębiorstw;
* projektowanie systemu planowania i kontroli kosztów w przedsiębiorstwie;
* analiza i projektowanie struktur organizacyjnych oraz systemów zarządzania;
* metodyka projektowania systemów logistycznych;
* uwarunkowania społeczne budowy społeczeństwa informacyjnego;
* informatyzacja procedur optymalizacyjnych i analitycznych w zarządzaniu strategicznym firmy;
* metodyka budowy i eksploatacji sieci informatycznych w systemie zarządzania przedsiębiorstwem;
* projektowanie informatycznych programów edukacyjnych wykorzystywanych w szkoleniu kadr.

Pracownicy:

Profesor Włodzimierz Sitko - kierownik Katedry

Zakład Zarządzania Potencjałem Społecznym
- dr hab. Anna Rakowska, prof. PL - kierownik Zakładu
- Prof. Włodziemierz Sitko
- dr Anna Arent
- dr Matylda Bojar
- dr Marzena Cichorzewska
- dr Grażyna Jabłczyńska
- dr Elena Mieszajkina
- dr inż. Leszek Panasiewicz
- dr inż. Łukasz Skowron
- dr inż. Mariusz Sobka
- dr inż. Anna Zarębska
- mgr inż. Marta Cholewa-Wiktor
- mgr Ewa Kryk-Łukasik
- mgr inż. Mariusz Łukasik

Zakład Systemów Informatycznych
- dr Jan Smołka - kierownik Zakładu
- dr Mariusz Dzieńkowski
- dr Małogorzta Kubalińska
- dr inż. Elżbieta Miłosz
- dr inż. Bogdan Wit
- mgr Maiusz Haleniuk
- mgr inż. Marta Juszczyk
- mgr inż. Wojciech Kondratowicz
- mgr inż. Dariusz Kuś
- mgr inż. Piotr Ziń
- mgr Renata Skrzypa
- mgr Robert Skrzypa
- mgr Wojciech Kulik
- Anna Grądziel