Rok 2017

Uchwała Nr 30/2017/VI

Uchwała Nr 30/2017/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów realizacji projektu pn. „PRZEBUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO, BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, 3 BOISK DO PIŁKI PLAŻOWEJ, 2 KORTÓW TENISOWYCH, BUDOWA BIEŻNI PROSTEJ 4-TOROWEJ, SKOCZNI DO SKOKU W DAL ORAZ PAWILONU...

Więcej o "Uchwała Nr 30/2017/VI"

Uchwała Nr 29/2017/VI

Uchwała Nr 29/2017/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzoru umowy o warunkach pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na stacjonarnych studiach doktoranckich.  

Więcej o "Uchwała Nr 29/2017/VI"

Uchwała Nr 28/2017/VI

Uchwała Nr 28/2017/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie przekształcenia profilu ogólnoakademickiego w profil praktyczny na kierunku matematyka prowadzonym przez Wydział Podstaw Techniki.  

Więcej o "Uchwała Nr 28/2017/VI"

Uchwała Nr 27/2017/VI

Uchwała Nr 27/2017/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku inżynieria biomedyczna prowadzonych przez Wydział Mechaniczny z Wydziałem Elektrotechniki i Informatyki.  

Więcej o "Uchwała Nr 27/2017/VI"

Uchwała Nr 26/2017/VI

Uchwała Nr 26/2017/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia  studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych wspólnie w Politechnice Lubelskiej (załączniki do Uchwały dostępne są w Biurze Rektora i Organizacji Uczelni).

Więcej o "Uchwała Nr 26/2017/VI"

Uchwała Nr 25/2017/VI

Uchwała Nr 25 /2017/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów doktorskich i dyplomów habilitacyjnych wydawanych przez Politechnikę Lubelską  (załączniki do Uchwały dostępne są w Biurze Rektora i Organizacji Uczelni).

Więcej o "Uchwała Nr 25/2017/VI"

Uchwała Nr 24/2017/VI

Uchwała Nr 24/2017/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia Związku Uczelni Lubelskich.  

Więcej o "Uchwała Nr 24/2017/VI"

Uchwała Nr 23/2017/VI

Uchwała Nr 23/2017/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Politechniki Lubelskiej na 2017 r.  

Więcej o "Uchwała Nr 23/2017/VI"


Archiwum »