Rok 2017

Zarządzenie Nr R-49/2017

Zarządzenie Nr R-49/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia progów dochodu i wysokości świadczeń socjalnych  dla studentów obowiązujących w roku akademickim 2017/2018

Więcej o "Zarządzenie Nr R-49/2017"

Zarządzenie Nr R-48/2017

Zarządzenie Nr R-48/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 31 października 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-55/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 31 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-48/2017"

Zarządzenie Nr R-47/2017

Zarządzenie Nr R-47/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 31 października 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu realizującego projekt „STUDIUJESZ I PRAKTYKUJESZ Z POLITECHNIKĄ LUBELSKĄ”. 

Więcej o "Zarządzenie Nr R-47/2017"

Zarządzenie Nr R-46/2017

Zarządzenie Nr R-46/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 31 października 2017 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla studentów oraz doktorantów.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-46/2017"

Zarządzenie Nr R-45/2017

Zarządzenie Nr R-45/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z 31 października 2017 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej. 

Więcej o "Zarządzenie Nr R-45/2017"

Zarządzenie Nr R-44/2017

Zarządzenie Nr R-44/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 31 października 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do wdrożenia programu pilotażowego pn. „Koncepcja edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej”.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-44/2017 "

Zarządzenie Nr R-43/2017

Zarządzenie Nr R-43/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 31 października 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w Politechnice Lubelskiej.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-43/2017"

Zarządzenie Nr R-42/2017

Zarządzenie Nr R-42/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 12 października 2017 r. w sprawie wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wydawanego przez Politechnikę Lubelską oraz określenia zasad jego wypełniania, ewidencjonowania i wydawania.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-42/2017"

Zarządzenie Nr R-41/2017

Zarządzenie Nr R-41/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 12 października 2017 r. w sprawie określenia danych technicznych wzoru suplementu do dyplomu.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-41/2017"

Zarządzenie Nr R-40/2017

Zarządzenie Nr R-40/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 29 września 2017 r. w sprawie prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów. 

Więcej o "Zarządzenie Nr R-40/2017"


Archiwum »