Rok 2017

Zarządzenie Nr R-38/2017

Zarządzenie Nr R-38/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 22 września 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu realizującego projekt pn. „Mechanika – międzynarodowe studia III stopnia na Politechnice Lubelskiej”. 

Więcej o "Zarządzenie Nr R-38/2017"

Zarządzenie Nr R-37/2017

Zarządzenie Nr R-37/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 12 września 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu realizującego projekt pn. „Układ ładowania pojazdów elektrycznych zintegrowany z infrastrukturą oświetleniową (PLUGINEV)”. 

Więcej o "Zarządzenie Nr R-37/2017"

Zarządzenie Nr R-36/2017

Zarządzenie Nr R-36/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie stawek wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz zajęcia dydaktyczne prowadzone na podstawie umów cywilnoprawnych.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-36/2017"

Zarządzenie Nr R-35/2017

Zarządzenie Nr R-35/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad zawierania umów międzyinstytucjonalnych związanych z realizacją przez Politechnikę Lubelską programu Erasmus+. 

Więcej o "Zarządzenie Nr R-35/2017"

Zarządzenie Nr R-34/2017

Zarządzenie Nr R-34/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie określenia kompetencji i zasad funkcjonowania koordynatorów wydziałowych ds. wymiany międzynarodowej.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-34/2017 "

Zarządzenie Nr R-33/2017

Zarządzenie Nr R-33/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej. 

Więcej o "Zarządzenie Nr R-33/2017"

Zarządzenie Nr R-32/2017

Zarządzenie Nr R-32/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 4 września 2017 r. w sprawie określenia danych technicznych wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych, zasad i trybu wydawania dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-32/2017"

Zarządzenie Nr R-31/2017

Zarządzenie Nr R-31/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad przyznawania nauczycielom akademickim dodatków specjalnych w roku akademickim 2016/2017. 

Więcej o "Zarządzenie Nr R-31/2017"

Zarządzenie Nr R-30/2017

Zarządzenie Nr R-30/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia w Politechnice Lubelskiej systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.  

Więcej o "Zarządzenie Nr R-30/2017"

Zarządzenie Nr R-29/2017

Zarządzenie Nr R-29/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Polityki Bezpieczeństwa Informacji” w Politechnice Lubelskiej.  

Więcej o "Zarządzenie Nr R-29/2017"


Archiwum »