BZP/PN/24/2017 Dostawa urządzenia do pomiaru natężenia ruchu drogowego i prędkości pojazdów na potrzeby Katedry Dróg i Mostów Politechniki Lubelskiej.