WR/9/2017 Remont wybranych pomieszczdeń Rektoratu Politechniki Lubelskiej