BZP/PN/21/2017 - Rewitalizacja terenów zielonych i ciągów pieszo jezdnych przy Wydziale Mechanicznym, PL w formule zaprojektuj i wybuduj