BZP/PN/30/2017 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pawilonu dydaktyczno- technicznego Politechniki Lubelskiej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego