BZP/PN/25/2017 Remont pomieszczeń E 218 i E 220 na 1 pietrze budynku Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 38