Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500121216-N-2018 z dnia 30-05-2018 r.
Lublin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 562894-N-2018
Data: 25/05/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Politechnika Lubelska, Krajowy numer identyfikacyjny 000001726, ul. ul. Nadbystrzycka  38D, 20-618  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. (81)5384103, e-mail bzp@pollub.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.pollub.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.2)
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-06-04, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-06-08, godzina: 12:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych