Konkurs Wybitny Absolwent Politechniki Lubelskiej

Honorowy tytuł Wybitny Absolwent Politechniki Lubelskiej stanowi wyraz szczególnego wyróżnienia osób legitymujących się wybitnym dorobkiem zawodowym, których aktywność w działalności społecznej, gospodarczej, naukowej, politycznej i organizacyjnej w kraju i poza jego granicami przynosi chlubę Politechnice Lubelskiej.

Uczestnikami konkursu mogą być absolwenci studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych Politechniki Lubelskiej, Wyższej Szkoły Inżynierskiej i Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Lublinie.

Wśród nominowanych do tytułu nie mogą być aktualni pracownicy Politechniki Lubelskiej.

____________________________________________________

Informacja o przebiegu IV edycji konkursu o tytuł
Wybitny Absolwent Politechniki Lubelskiej

W roku akademickim 2012/2013 Zarząd Towarzystwa Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Lubelskiej zorganizował IV edycję konkursu o tytuł Wybitny Absolwent Politechniki Lubelskiej. Uczestnikami konkursu mogą być absolwenci studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych Politechniki Lubelskiej, Wyższej Szkoły Inżynierskiej i Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Lublinie.

Prawo zgłaszania kandydatów do tytułu przysługuje pracownikom i absolwentom uczelni oraz stowarzyszeniom naukowo-technicznym i społeczno-gospodarczym.

Karty zgłoszeniowe należy przesyłać organizatorowi w regulaminowym terminie, tj. do dnia 29 marca 2013 roku.

Zarząd Towarzystwa spośród zgłoszonych wniosków udzieli kandydatom nominacji do tytułu do dnia 15 kwietnia 2013 r. Z grona nominowanych kandydatów Kapituła przyzna jednej osobie tytuł do 30 kwietnia 2013 r. Szczegółowe zasady określone są w Regulaminie konkursu, który dostępny jest na stronie www.pollub.pl

HARMONOGRAM REALIZACJI IV EDYCJI KONKURSU O TYTUŁ
WYBITNY ABSOLWENT POLITECHNIKI LUBELSKIEJ
W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

1. Promocja IV edycji konkursu Wybitny Absolwent Politechniki Lubelskiej - od 02.2013 r. do 03.2014 r.
     a. Przekazanie regulaminu konkursu i wzoru karty zgłoszenia dziekanom wydziałów PL – do 04.03.2013 r.,
     b. Przekazanie informacji o konkursie kierownictwom     przedsiębiorstw i stowarzyszeń województwa lubelskiego – do 04.03.2013 r.,
    c. Przekazanie informacji o konkursie członkom TAiPPL – do 28.02.2013 r.,
    d. Informacje w mediach lokalnych – od 11.02 do 31.03.2013 r..
    e. Informacje na stronie internetowej TAiPPL na bieżąco od 11.02.2013 r.,
    f. Zwrócenie się do Rektora PL z prośbą o promowanie idei konkursu w wydawnictwach Uczelni oraz na stronie internetowej PL.
   g. Przedstawienie idei konkursu na posiedzeniu Konwentu Politechniki Lubelskiej.
2. Przyjmowanie wniosków o nadanie tytułu Wybitny Absolwent Politechniki Lubelskiej przez p. Annę Mazur – Sokół – 29.03.2013 r.
3. Udzielenie nominacji do tytułu przez Zarząd TAiPPL – 15.04.2013 r.
4. Przyznanie tytułu przez Kapitułę – 30.04.2013 r.
5. Uroczyste nadanie tytułu – Jubileuszowy Zjazd Absolwentów, Pracowników i Przyjaciół Politechniki Lubelskiej w dniu 21.06.2013 r.

Oprac.: Krzysztof Galej

Załączniki: