IX edycja konkurs Wybitny Absolwent

HARMONOGRAM REALIZACJI IX EDYCJI KONKURSU O TYTUŁ
WYBITNY ABSOLWENT POLITECHNIKI LUBELSKIEJ
W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018
1. Promocja IX edycji konkursu Wybitny Absolwent Politechniki Lubelskiej - do 03.2018 r.
a. Przekazanie regulaminu konkursu i wzoru karty zgłoszenia dziekanom wydziałów PL – do 6.03.2018 r.,
b. Przekazanie informacji o konkursie kierownictwom przedsiębiorstw i stowarzyszeń województwa lubelskiego – do 6.03.2018 r.,
c. Przekazanie informacji o konkursie członkom TAiPPL – do 07.03.2018 r.,
d. Informacje w mediach lokalnych – do 27.03.2018 r.,
e. Informacje na stronie internetowej TAiPPL na bieżąco od 27.02.2018 r.,
f. Zwrócenie się do Rektora PL z prośbą o promowanie idei konkursu w wydawnictwach Uczelni oraz na stronie internetowej PL.
g. Przedstawienie idei konkursu na posiedzeniu Konwentu Politechniki Lubelskiej.
2. Przyjmowanie wniosków o nadanie tytułu Wybitny Absolwent Politechniki Lubelskiej przez kol. Andrzeja Jamrozka – 30.03.2018 r.
3. Udzielenie nominacji do tytułu przez Zarząd TAiPPL – 16.04.2018 r.
4. Przyznanie tytułu przez Kapitułę – 24.04.2018 r.
5. Uroczyste nadanie tytułu – Inauguracja roku akademickiego 2018/2019
 
 
Laureatem tegorocznej edycji Konkursu został Pan Magister Inżynier Andrzej Gajak. Serdecznie gratulujemy zwycięstwa.