VIII edycja konkursu Wybitny Absolwent

HARMONOGRAM REALIZACJI VIII EDYCJI KONKURSU O TYTUŁ
WYBITNY ABSOLWENT POLITECHNIKI LUBELSKIEJ
W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017
1. Promocja VIII edycji konkursu Wybitny Absolwent Politechniki Lubelskiej - od 02.2017 r. do 03.2017 r.
a. Przekazanie regulaminu konkursu i wzoru karty zgłoszenia dziekanom wydziałów PL – do 6.03.2017 r.,
b. Przekazanie informacji o konkursie kierownictwom przedsiębiorstw i stowarzyszeń województwa lubelskiego – do 6.03.2017 r.,
c. Przekazanie informacji o konkursie członkom TAiPPL – do 02.02.2017 r.,
d. Informacje w mediach lokalnych – od 27.02 do 27.03.2017 r.,
e. Informacje na stronie internetowej TAiPPL na bieżąco od 27.02.2017 r.,
f. Zwrócenie się do Rektora PL z prośbą o promowanie idei konkursu w wydawnictwach Uczelni oraz na stronie internetowej PL.
g. Przedstawienie idei konkursu na posiedzeniu Konwentu Politechniki Lubelskiej.
2. Przyjmowanie wniosków o nadanie tytułu Wybitny Absolwent Politechniki Lubelskiej przez kol. Andrzeja Jamrozka – 31.03.2017 r.
3. Udzielenie nominacji do tytułu przez Zarząd TAiPPL – 10.04.2017 r.
4. Przyznanie tytułu przez Kapitułę – 28.04.2017 r.
5. Uroczyste nadanie tytułu – Inauguracja roku akademickiego 2017/2018

Laureatem tegorocznej edycji Konkursu został Pan Inżynier Andrzej Sochaj. Serdecznie gratulujemy zwycięstwa. 

Krótki opis sylwetki Zwycięzcy tegorocznej edycji znajduje się w załączniku.