X edycja konkurs Wybitny Absolwent

HARMONOGRAM REALIZACJI X EDYCJI KONKURSU O TYTUŁ

WYBITNY ABSOLWENT POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

 

 

 1. Promocja X edycji konkursu Wybitny Absolwent Politechniki Lubelskiej

  1. Przekazanie regulaminu konkursu i wzoru karty zgłoszenia dziekanom wydziałów PL – do 8.03.2019 r.

  2. Przekazanie informacji o konkursie kierownictwom przedsiębiorstw i stowarzyszeń województwa lubelskiego – do 6.03.2019 r.

  3. Przekazanie informacji o konkursie członkom TAiPPL – do 07.03.2019 r.

  4. Informacje w mediach lokalnych – do 27.03.2019 r.

  5. Informacje na stronie internetowej TAiPPL na bieżąco od 26.02.2019 r,

  6. Zwrócenie się do Rektora PL z prośbą o promowanie idei konkursu w wydawnictwach Uczelni oraz na stronie internetowej PL.

 

 1. Przyjmowanie wniosków o nadanie tytułu Wybitny Absolwent Politechniki Lubelskiej przez kol. Andrzeja Jamrozka – 29.03.2019 r.

 2. Udzielenie nominacji do tytułu przez Zarząd TAiPPL – 15.04.2019 r.

 3. Przyznanie tytułu przez Kapitułę – 24.04.2019 r.

 4. Uroczyste nadanie tytułu – Inauguracja roku akademickiego 2019/2020

 

 

 

Laureatem tegorocznej edycji Konkursu został Pan Inżynier Marek Wachowski. Serdecznie gratulujemy zwycięstwa.