Zarząd Towarzystwa

Zarząd Towarzystwa Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Lubelskiej:

p. Stanisław Czuba - Prezes

p. Krzysztof Mikuła - V-ce Prezes

p. Tadeusz Karczmarczyk - V-ce Prezes

p. Piotr Palka - Skarbnik

p. Krzysztof Galej - Członek Zarządu

p. Leopold Kapik - Członek Zarządu

p. Edward Kustra - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

p. Andrzej Wąsik- Przewodniczący

p. Jerzy Smyk 

p. Marek Maj