Harmonogram rekrutacji 2021/2022

Rekrutacja kandydatów na studia prowadzone w języku polskim w roku akademickim 2021/2022 przeprowadzona zostanie z zastosowaniem Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK) obejmującej wszystkie formy i poziomy prowadzonych studiów (tj. studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia).

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia rozpocznie się 17 maja br.

W załączeniu szczegółowy harmonogram czynności rekrutacyjnych.

Warunki i tryb rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia określa Uchwała nr 26/2020/V z dnia 23 kwietnia 2020 r.oraz uchwała zmieniająca Uchwała nr 12/2021/III z dnia 25 marca 2021 r.w sprawie warunków, trybu i terminów rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2021/2022.

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

Czynność

Kierunek studiów

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

I stopnia

II stopnia

I stopnia

II stopnia

 1

 

Elektroniczna rejestracja kandydatów (ERK)

 

Architektura

17.05-20.06

-

-

-

Pozostałe kierunki

17.05-09.07

17.05-09.07

17.05-16.07

17.05-16.07

2

 

Wniesienie opłaty rekrutacyjnej

 

Architektura

17.05-20.06

-

-

-

Pozostałe kierunki

17.05-09.07

17.05-09.07

17.05-16.07

17.05-16.07

3

Egzamin wstępny z rysunku

Architektura

06-07.07

-

-

-

4

Wprowadzenie do systemu ERK wyników ze świadectwa dojrzałości lub/i ze świadectwa ukończenia szkoły/ dyplomu ukończenia studiów, będących podstawą do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego

Wszystkie kierunki

do 11.07

do 11.07

do 18.07

do 18.07

5

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego

(przekazanie informacji na indywidualne konta kandydata poprzez system ERK)

Wszystkie kierunki

12.07

(do godz.15)

12.07

(do godz.15)

19.07

(do godz.15)

19.07

(do godz.15)

6

Rejestracja kandydatów na studia (dostarczenie wymaganych dokumentów)

Wszystkie kierunki

12.07-16.07

12.07-16.07

19.07-24.07

19.07-24.07