Dokumenty do ŚK

Dokumenty niezbędne do wydania świadectwa kwalifikacji (ŚK)


Wszystkie poniższe dokumenty kandydat wysyła po egzaminie na adres:

Urząd Lotnictwa Cywilnego
DEPARTAMENT PERSONELU LOTNICZEGO

ul. M. Flisa 2
02-247 Warszawa

  • Dowody opłat
  • Wniosek o wydanie świadectwa kwalifikacji (UAVO)
  • Orzeczenie lekarskie
  • Polisa OC
  • Protokołu z egzaminu teoretycznego (jeden egzemplarz)
  • Protokołu z egzaminu praktycznego (jeden egzemplarz)

Odbiór świadectwa


Istnieją trzy możliwości odbioru:

  • Odbiór osobisty w siedzibie ULC
  • Odbiór w jednej z delegatur terenowych*
  • Wysyłka na adres do korespondencji kandydata

Konkretną opcję odbioru kandydat określa we wniosku o wydanie świadectwa kwalifikacji.
Czas oczekiwania na wydanie świadectwa wynosi do 30 dni.


Lublin
Jednostka Terenowa w Lublinie
Delegatura Południowo - Wschodnia

ul. Kunickiego 46/5
20-412 Lublin
email: zlublin@ulc.gov.pl
tel.: 81 532 74 47, 81 532 96 36
tel/fax.: 81 532 96 35

FAQ - Świadectwo Kwalifikacji