Egzamin

EGZAMIN na Świadectwo Kwalifikacji Operatora Bezzałogowego Statku Powietrznego.

1. Warunki przystąpienie do egzaminu:

 • Ukończone 18 lat
 • Posiadanie ważnego orzeczenia lotniczo – lekarskiego klasy 4 o braku przeciwwskazań do wykonywania lotów bezzałogowymi statkami powietrznym
 • Posiadanie wiedzy i umiejętności w zakresie wykonywania lotów UAV
 • Potwierdzenie przelewów za egzamin
 • Potwierdzenie ubezpieczenia OC

2.  Opłaty za egzamin 201 PLN:

 • za egzamin teoretyczny na świadectwo kwalifikacji – 53 zł
 • za egzamin praktyczny na świadectwo kwalifikacji – 105 zł
 • za pierwsze wydanie świadectwa UAVO – 43 zł

UWAGA! Każdą z opłat należy wnosić osobno, wraz z odpowiednim tytułem płatności.

Opłaty wnosi się na numer konta:

31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
Urząd Lotnictwa Cywilnego

ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa

3. Dokumenty na egzamin

Przed egzaminem należy złożyć komplet dokumentów u egzaminatora, który przyjmował będzie egzamin. Egzaminator sprawdza dokumentację pod względem merytorycznym i formalnym i jeżeli jest ona kompletna dopuszcza kandydata do egzaminu.

Poniżej lista wymaganych dokumentów:

 • Dowód osobisty
 • Dowody wniesienia opłat za egzamin
 • Wniosek o wydanie świadectwa kwalifikacji (UAVO) - do pobrania ze strony www.ulc.gov.pl (Wniosek 43/LPL1)
 • Kopia polisy ubezpieczenia
 • Badania lotniczo-lekarskie klasy 4
 • Opis sprzętu, na którym ma zostać wykonany egzamin wyposażenie, rodzaj napędu, autopilot, przeznaczenie itp.(można zamieścić zdjęcie)

Zakres egzaminu UAV

Jak się przygotować do egzaminu