Koszt kursu / Opłaty

Koszt kursu to 2600 PLN (dodatkowy koszt indywidualny ponoszą uczestnicy kursu za orzeczenie lekarskie  - 230 PLN, oraz egzamin państwowy - 201 PLN)

Wpłata za kurs jest rezerwacją miejsca na szkoleniu. Wpłata jest traktowana jako zadatek na kurs. W przypadku rezygnacji z kursu na czas krótszy niż 3 dni robocze, przed planowaną datą rozpoczęcia kursu, wpłata nie będzie zwracana. W szczególnych warunkach istnieje możliwość zmiany terminu kursu, tego typu sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.

Wysokość opłaty za kurs ulega zmianie w przypadku uczestnictwa w kursie pracownika Politechniki Lubelskiej.

Opłatę, o której mowa (2600 PLN) należy w formie przelewu wpłacić na rachunek bankowy Politechniki Lubelskiej - PKO SA Oddz. Lublin - 78 1240 5497 1111 0000 5006 2364, tytułem: „imię i nazwisko Kandydata – Drony”