Teoria i Praktyka kursu

Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej:

Część teoretyczna obejmuje:

 • budowa bezzałogowego statku powietrznego
 • podstawy prawa lotniczego
 • człowiek jako pilot i operator UAV – możliwości i ograniczenia
 • zasady wykonywania lotów
 • bezpieczeństwo wykonywania lotów i sytuacje niebezpieczne

Część praktyczna obejmuje:

 • konfiguracja bezzałogowego statku powietrznego
 • budowa i elementy składowe, konfiguracja aparatury zdalnego sterowania
 • szkolenie na symulatorach
 • przygotowanie bezzałogowego statku powietrznego do lotu
 • ocena warunków meteorologicznych
 • wzrokowa ocena stanu technicznego statku powietrznego
 • sprawdzenie układów statku powietrznego
 • nauka lotu poziomego i manewrowania statkiem powietrznym
 • nauka startów
 • nauka lądowań
 • nauka celności lądowania
 • procedury awaryjne
 • ćwiczenia lotu wymagane na egzaminie