Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie indywidualne - Każdy kandydat przystępujący do egzaminu jest zobowiązany do posiadania polisy OC.

W celu zawarcia ubezpieczenia OC niezbędnego do przystapienia do egzaminu prosimy o kontakt z Doradcą Ubezpieczeniowym - pan Paweł Zbiciak pod numerem telefonu 510 209 760

Kandydat może również we własnym zakresie wykupić u dowolnego ubezpieczyciela miesięczną polisę OC. Polisa ta wystarcza tylko do podejścia do egzaminu. Należy pamiętać, że zgodnie z Załącznikiem nr 7 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. operator Bezzałogowego Statku Powietrznego jest zobowiązany do posiadania lotniczego ubezpieczenia OC.