Kierunki kształcenia

Na studiach I stopnia (inżynierskich i licencjackich) Politechnika Lubelska zaprasza do studiowania na 21 kierunkach studiów prowadzonych w 6 wydziałach uczelni.

1. Wydział Budownictwa i Architektury

 • Budownictwo
 • Architektura

 

2. Wydział Elektrotechniki i Informatyki

 • Elektrotechnika
 • Informatyka
 • Mechatronika (kierunek prowadzony razem z Wydziałem Mechanicznym)
 • Inżynieria biomedyczna (kierunek prowadzony razem z Wydziałem Mechanicznym)

 

3. Wydział Inżynierii Środowiska

 • Inżynieria odnawialnych źródeł energii
 • Inżynieria środowiska

 

4. Wydział Mechaniczny

 • Mechanika i budowa maszyn
 • Inżynieria materiałowa
 • Mechatronika (kierunek prowadzony razem z Wydziałem Elektrotechniki i Informatyki)
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji 
 • Transport
 • Inżynieria biomedyczna (kierunek  prowadzony wspólnie z Wydziałem Elektrotechniki i Informatyki)
 • Inżynieria produkcji
 • Robotyzacja procesów wytwórczych (NOWY KIERUNEK!)

 

5. Wydział Podstaw Techniki

 • Matematyka (studia inżynierskie od roku akademickiego 2016/2017)
 • Edukacja techniczno-informatyczna
 • Inżynieria bezpieczeństwa

 

6. Wydział Zarządzania

 • Zarządzanie
 • Finanse i rachunkowość
 • Marketing i komunikacja rynkowa
 • Inżynieria logistyki (NOWY KIERUNEK!)