Zasady rekrutacji

Rekrutacja kandydatów na studia prowadzona jest w oparciu o Uchwały Senatu Politechniki Lubelskiej:

1. Obwieszczenie nr 2/2020 z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie warunków, trybu i terminów rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2020/2021.

2. Uchwała Nr 15/2019/V z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia w Politechnice Lubelskiej w latach 2020/2021–2023/2024 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich. 

3. Uchwała Nr 71/2019/XI z dnia 21 listopada 2019 rzmieniająca Uchwałę nr 15/2019/V z dnia 11 kwietnia 2019 r. w  sprawie zasad przyjmowania na studia w Politechnice Lubelskiej w latach 2020/2021–2023/2024 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich. 

 

Przebieg procesu rekrutacji