Zasady rekrutacji

Rekrutacja kandydatów na studia prowadzona jest w oparciu o Uchwały Senatu Politechniki Lubelskiej:

1. Uchwała Nr 46/2018/VIII z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie warunków, trybu i terminów rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2019/2020.

2. Uchwała Nr 47/2018/VIII z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia w Politechnice Lubelskiej w latach 2019/2020–2022/2023 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich. 

 

Przebieg procesu rekrutacji