Studia II stopnia

 

Studia II  stopnia - umożliwiają uzyskanie specjalistycznej wiedzy w określonym zakresie kształcenia i przygotowują do twórczej pracy w określonym zawodzie oraz kończą się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera lub magistra.

Nauka na studiach II stopnia wymaga uprzedniego ukończenia studiów I stopnia.

Studia II stopnia trwają trzy lub cztery  semestry (w zależności  od danego kierunku) i kończą się obroną pracy magisterskiej. Ukończenie tych studiów pozwala kontynuować naukę na studiach doktoranckich.

 

PODNIEBNY PLAN KAMPUSU POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

 

Wybierz Politechnikę Lubelską! Daj się pollubić!

  • Kierunki studiów dopasowane do potrzeb rynku pracy
  • Elastyczny system kształcenia ECTS
  • Szeroka oferta studiów podyplomowych
  • Wysoko wykwalifikowana, doświadczona kadra naukowa
  • Politechnika jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (European University Association)
  • Nowoczesne laboratoria i aparatura
  • Możliwość wyjazdów zagranicznych na studia i praktyki
  • Liczne stypendia naukowe i socjalne
  • Atrakcyjna lokalizacja kampusu
  • Liczne koła naukowe i organizacje studenckie
  • Szeroki wachlarz sekcji sportowych
  • Możliwość uzyskania certyfikatów z języków obcych