Wydział Elektrotechniki i Informatyki


Oferta kierunków i specjalności na Wydziale:


Elektrotechnika
Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia:

Specjalności:

 • Aplikacje internetowe
 • Grafika i gry komputerowe
 • Rozproszone systemy informatyczne - Internet rzeczy
 • Sieci informatyczne
 • Technologie wytwarzania oprogramowania  

Specjalność w j. angielskim:

 • Information Networks
 • Mobile Application Development  

Absolwent posiada praktyczne i teoretyczne umiejętności w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych, automatyki, napędu, komputerowych systemów pomiarowych oraz wytwarzania i przetwarzania energii elektrycznej w tym odnawialnych źródeł energii. Może ubiegać się o uprawnienia Stowarzyszenia Elektryków Polskich w zakresie konserwacji, remontów, obsługi i montażu urządzeń elektrycznych, oraz aparatury kontrolno-pomiarowej do 1kV. Dzięki swojemu wszechstronnemu wykształceniu może prowadzić prace projektowe, badawcze i rozwojowe zarówno w małych firmach jak i dużych zakładach przemysłowych, w biurach projektowych, konstrukcyjnych i laboratoriach.

 

Informatyka
Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

Specjalności:

 • Aplikacje internetowe
 • Eksploatacja systemów informatycznych
 • Systemy teleinformatyczne
 • Systemy mobilne i techniki multimedialne
 • Sieci informatyczne
 • Technologie wytwarzania oprogramowania

Specjalności w j. angielskim:

 • Mobile Application Development
 • Mobile Systems and Information Networks
 • Mobile Application Development for Environmental Monitoring

Absolwent posiada znajomość informatyki, umożliwiającą samodzielne rozwiązywanie problemów informatycznych, przygotowanie, realizację i weryfikację projektów informatycznych, umiejętnością praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi i biegłością w programowaniu. Posiada wiedzę i umiejętności techniczne w zakresie obsługi sprzętu informatycznego i oprogramowania. W zależności od profilu studiów może znaleźć zatrudnienie jako pracownik naukowy, projektant i twórca oprogramowania, administrator złożonych systemów informatycznych, projektant, twórca sieci teleinformatycznych i komputerowych oraz administrator sieci komputerowych, specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa systemów informatycznych, specjalista z zakresu grafiki komputerowej, systemów multimedialnych, systemów mobilnych, twórca aplikacji internetowych.

 

Mechatronika
Studia stacjonarne II stopnia

Specjalności:

 • Mechatronika samochodowa
 • Systemy mobilne w mechatronice

Absolwent posiada wiedzę z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki oraz teorii sterowania. Posiada umiejętności integracji tej wiedzy przy projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji produktów, zna działanie współczesnych systemów komputerowych oraz posiada wiedzę z zakresu podstaw informatyki, systemów operacyjnych, zarządzania sieciami komputerowymi, korzystania z baz danych, posiada umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Absolwent jest przygotowany do pracy w przemyśle wytwarzającym układy mechatroniczne (elektromaszynowym, motoryzacyjnym, itp.), jak również w przemyśle oraz innych placówkach eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne oraz maszyny i urządzenia, w których są one stosowane.

 

Inżynieria Biomedyczna
(kierunek prowadzony wspólnie przez Wydział Mechaniczny oraz Wydział Elektrotechniki i Informatyki)

Studia stacjonarne II stopnia: 

Specjalności:

 • Elektroniczna aparatura i informatyka medyczna
 • Technologie wytwarzania w inżynierii biomedycznej

Absolwent posiada wiedzę z zakresu elektroniki i informatyki medycznej, biomechaniki inżynierskiej, inżynierii biomateriałów. Jest przygotowany do współpracy z lekarzami medycyny w zakresie integracji, eksploatacji, obsługi i konserwacji aparatury medycznej oraz obsługi systemów diagnostycznych i terapeutycznych; udziału w wytwarzaniu i projektowaniu aparatury medycznej oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych oraz udziału w pracach naukowo-badawczych. Studia przygotowują do podjęcia pracy w szpitalach, jednostkach klinicznych, ambulatoryjnych oraz innych jednostkach organizacyjnych lecznictwa, jednostkach wytwórczych aparatury i urządzeń medycznych, oraz obrotu handlowego.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                        
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

<WEJDŹ NA STRONĘ WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI>