Harmonogram

Terminarz postępowania kwalifikacyjnego, określający termin składania dokumentów oraz termin przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego, określają wydziałowe komisje rekrutacyjne.Terminy te podane zostaną do publicznej wiadomości na stronach internetowych Uczelni i wydziałów oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibach wydziałów prowadzących studia doktoranckie.

UWAGA!

REKRUTACJA
NA STUDIA DOKTORANCKIE
w dyscyplinie ELEKTROTECHNIKA
na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki
 

Harmonogram rekrutacji:

a)     Termin składania dokumentów 23 września 2014r.

b)     Termin rozmowy kwalifikacyjnej 27 września 2014r.

c)     Ogłoszenie wyników  30 września 2014r.

 

                                                  Szczegółowe inforamcje tutaj oraz na stronie.

 

REKRUTACJA
NA STUDIA DOKTORANCKIE
w dyscyplinie BUDOWA i EKSPLOATACJA MASZYN
  na Wydziale Mechanicznym

Harmonogram rekrutacji:

a)     Termin składania dokumentów upływa 4 września 2014r.

Dokumenty należy składać na Wydziale Mechanicznym pok.113, tel. 81 5384282, e-mail: j.ryczek@pollub.pl

Szczegółowe informacje na stronie.