Wydział Elektrotechniki i Informatyki

 

Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Nazwa

Planowany termin rozpoczęcia

Strona internetowa

Kierownik studiów podyplomowych

Odpłatność

Współczesne Technologie Inormatyczne – Tworzenie Aplikacji Mobilnych (WTI-TAM)

03.10.2016r.

http://cs.pollub.pl/education/postgraduate-studies

Dr inż. Marek Miłosz

2500 zł/
semestr

Technologie energii odnawialnych

Po skompletowaniu grupy

http://www.iee.pollub.pl/index.php/pl/dydaktyka/studia-podyplomowe

Dr inż. Paweł Mazurek

Koszt dwóch semestrów dla uczestnika studiów –
4500 zł

Systemy sterowania i nadzoru w budynkach

Po skompletowaniu grupy

www.systemy.pollub.pl

Dr inż. Marek Horyński

Koszt dwóch semestrów dla uczestnika studiów –
2400 zł

Administrowanie Sieciami Komputerowymi

Po skompletowaniu grupy

http://ask.politechnika.lublin.pl/

Prof. dr hab. inż. Waldemar Wójcik

Koszt dwóch semestrów dla uczestnika studiów – 3700 zł

Telekomunikacja Światłowodowa

Po skompletowaniu grupy

http://ask.politechnika.lublin.pl/

Prof. dr hab. inż. Waldemar Wójcik

Koszt dwóch semestrów dla uczestnika studiów – 3700 zł

Projektowanie i eksploatacja energooszczędnych systemów automatyki przemysłowej

15.10.2016

www.knme.pollub.pl

Dr inż. Piotr Filipek

Koszt dwóch semestrów dla uczestnika studiów – 4800 zł