Wydział Elektrotechniki i Informatyki

 

Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Nazwa

Planowany termin rozpoczęcia

Strona internetowa

Kierownik studiów podyplomowych

Odpłatność

Współczesne Technologie Inormatyczne – Tworzenie Aplikacji Mobilnych (WTI-TAM)

Po skompletowaniu grupy

www.cs.pollub.pl

Dr inż. Marek Miłosz

2500 zł/
semestr

Technologie energii odnawialnych

Po skompletowaniu grupy

www.iee.pollub.pl

Dr inż. Paweł Mazurek

2250 zł/ semestr

Systemy sterowania i nadzoru w budynkach

Po skompletowaniu grupy

www.systemy.pollub.pl

Dr inż. Marek Horyński

1200 zł/ semestr

Administrowanie Sieciami Komputerowymi

Po skompletowaniu grupy

www.ke.pollub.pl

Prof. dr hab. inż. Waldemar Wójcik

1850 zł/ semestr

Telekomunikacja Światłowodowa

Po skompletowaniu grupy

www.ke.pollub.pl

Prof. dr hab. inż. Waldemar Wójcik

1850 zł/ semestr

Projektowanie i eksploatacja energooszczędnych systemów automatyki przemysłowej

Po skompletowaniu grupy

www.knme.pollub.pl

Dr inż. Piotr Filipek

2400 zł/ semestr

Elektroenergetyka

Po skompletowaniu grupy

www.elektroenergetyka.pollub.pl Dr inż. Paweł Mazurek 2200 zł/ semestr