XIV Szkoła Obróbki Skrawaniem oraz XLIII Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej

W dniach 15-17 września 2021 r. w Lublinie odbędą się w formie zdalnej dwie równoległe konferencje: XIV Szkoła Obróbki Skrawaniem oraz XLIII Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej. Organizatorem konferencji jest Katedra Podstaw Inżynierii Produkcji Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej. Honorowy patronat objął Prezydent Miasta Lublin, dr Krzysztof Żuk, Przewodniczący Komitetu Budowy Maszyn oraz Rektor Politechniki Lubelskiej.

Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w konferencjach środowisko akademickie, jak również przedstawicieli otoczenia przemysłowo - biznesowego. Renoma tych spotkań, kształtowana przez wiele lat, gwarantuje możliwość zdobycia nowej wiedzy, umiejętności i kapitału relacji czerpanych od najbardziej doświadczonych specjalistów, akademickich i przemysłowych, w zakresie inżynierii wytwarzania. Jako autorzy referatów, będziecie mieli Państwo możliwość publikowania swoich prac w czasopismach indeksowanych w bazach SCOPUS lub Web of Science – Materials (Special issue: Innovative and modern technologies of material machining in cutting and abrasive processes; 140 pkt.), Advances in Science and Technology Reaserch Journal (70 pkt.), a także ogólnopolskim miesięczniku Mechanik. Przy okazji tych wydarzeń będziecie także Państwo mogli wirtualnie poznać Katedrę, Wydział Mechaniczny i Politechnikę Lubelską.

Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie: http://sos2021.pollub.pl/