16 marca 2021

Posiedzenie Komitetu Budowy Maszyn PAN

Fot. T. Maślona, SAF PL Fot. T. Maślona, SAF PL

Dnia 16 marca 2021 roku odbyło się w formie hybrydowej IV posiedzenie Plenarne Komitetu Budowy Maszyn PAN w kadencji 2020-2023. Gospodarzem spotkania była Politechnika Lubelska.

 

Obrady otworzył prof. Arkadiusz Mężyk – przewodniczący Komitetu. Następnie głos zabrał rektor Politechniki Lubelskiej prof. Zbigniew Pater, który przedstawił prezentację na temat Uczelni.

Potem miała miejsce część naukowa, podczas której swoje referaty wygłosili pracownicy Politechniki Lubelskiej:

• dr hab. inż. Piotr Budzyński, przewodniczący Rady Dyscypliny – „Informacja o dyscyplinie Inżynieria Mechaniczna”;

• prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski – „Kształcenie, nauka i komercjalizacja badań w jednostkach akademickich Wydziału Mechanicznego w świetle misji publicznej Politechniki Lubelskiej”;

• dr hab. inż. Janusz Tomczak – „Innowacyjne maszyny i technologie kształtowania plastycznego rozwijane w Politechnice Lubelskiej”.

Po przerwie, odbyła się część niejawna, przeznaczona wyłącznie dla członków Komitetu. W tej części zebrania omówione zostały kwestie dotyczące podziału zadań, zgodnie z planem działania KBM oraz sekcji Komitetu oraz propozycji zespołów zadaniowych, zakresu ich działania i terminów oraz wskazania przewodniczących zespołów.