2 kwietnia 2021

Spotkanie władz Uczelni ze społecznością akademicką

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na spotkanie władz Uczelni ze społecznością akademicką, podsumowujące realizację zobowiązań wyborczych.

Spotkanie odbędzie się 8 kwietnia br. (czwartek) o godz. 10.00 w formie zdalnej. Link do wydarzenia zostanie udostępniony przed spotkaniem w aktualnościach na stronie głównej PL.

W trakcie transmisji będzie możliwość zadawania pytań władzom Uczeni przez aplikację MS Teams pod linkiem:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3adbd61be702854342a4e11b41c5bdec02%40thread.tacv2/1617183258647?context=%7b%22Tid%22%3a%22dbb41d7a-0043-4ee2-9843-6e4ff66cc9c8%22%2c%22Oid%22%3a%22a62caa71-00dc-4c6a-b00c-bc3669bb6175%22%7d

 

Pytania można również:

1) wrzucać do urny wystawionej w budynku stołówki (naprzeciwko wejścia do banku Pekao S.A.) w dniach 6-7 kwietnia,

2) lub kierować drogą elektroniczną na adres biuro.rb@pollub.pl.