30 grudnia 2018

www.absolwencinawalizkach.pl

www.absolwencinawalizkach.pl

działamy w obszarze budowania kompetencji zawodowych absolwentów i młodych pracowników

Każdy jest absolwentem bez względu na to, kto udzielał lekcji: życie czy profesor. Wspieramy – bez względu na wiek – szukających pracy, freelancerów i wolontariuszy w zdobywaniu i doskonaleniu umiejętności osobistych i kompetencji zawodowych.